Paneldebatt om studentboliger og parkeringsavgift

Journalist: Hege Kallbekken

Studentparlamentet arrangerte paneldebatt torsdag 19. februar på Driv med 5 av de 6 listene som stiller i studentparlamentsvalget i år. Hovedtemaene var studentboliger, parkeringsavgift og fordelingen av midler i Studentparlamentet.

Etter introduksjon av listene etterfulgt av en 20 minutter lang pølsepause var det klart for debatt. Ordstyrer Torbjørn Karlsen fra iTromsø spurte om det er mange studenter som sliter på grunn av boligmangel. Flere av debattantene kjente til historier om folk som har måttet flytte fra byen på grunn av boligmangel, og alle var enige i at det må bygges flere studentboliger. Imidlertid var det uenighet om hvem som skal bygge dem. Både Sosialistisk studentlag (SSL) og Sosialdemokratiske studenter (Sosdem) stilte seg negative til private utbyggere, mens Grønn liste og Pedagogisk liste (Ped) stilte seg bak Moderat liste i at private bør få bygge. Replikkvekslingen endte med en stillingskrig mellom Moderat liste og SSL.

- Det er raskere og billigere hvis private bygger, sa Moderat.

- Private utnytter studenter som ikke har råd, svarte SSL.

Parkeringsavgift på campus

Fra høsten 2015 skal det innføres parkeringsavgift ved UiT, og ordstyreren utfordret listene til å anslå et beløp. Alle avstod fra det, men støttet imidlertid en differensiert avgift. Moderat liste påpekte at de ville at betalingsløsningen skulle bli billigst mulig for studentene. Pedagogisk liste fremholdt at pengene burde øremerkes tilbake til parkeringsplassene i form av vedlikehold, måking og oppmerking. Grønn liste presiserte at de ikke hater verken parkering eller bil, og påpekte at parkeringsavgiften kan få folk til å tenke over kjøremønsteret sitt, og på den måten bidra til å redusere unødvendig bilbruk. SSL fremholdt at de vil ha flere busser til og fra studentboligene, og bedre kollektivtrafikk fremfor flere parkeringsplasser. Sosdem stemte i, og påpekte også at studenter som i dag ikke får kjøpt UngVoksen-billett bør ha krav på samme rabatter som alle andre studenter.

UiT som Miljøfyrtårn

SSL utfordret Moderat liste på deres forslag om å gjøre universitetet til et Miljøfyrtårn samtidig som de vil bygge flere parkeringsplasser.

–Vi kan helt fint bygge flere parkeringsplasser og samtidig bli et stort og fint Miljøfyrtårn, repliserte Moderat liste.

De ble da arrestert av Grønn liste, som påpekte at det stilles visse absolutte krav for å bli et Miljøfyrtårn som ikke er forenlig med flere parkeringsplasser, og viste til Universitetet i Bergen som har kuttet antall parkeringsplasser med 30 % for å oppfylle miljøfyrtårnkravet om å redusere Co2-utslipp.

Semesteravgiftsfordelingen

Det siste temaet på agendaen var fordelingen av midler i Studentparlamentet. Jonas Johnsen fra Driv fortalte om deres opplevelse av prosessen i fjor hvor de fikk over 100 000 kr mindre i driftsstøtte uten å få en skriftlig begrunnelse. Han sa at Driv følte seg dårlig behandlet og etterspurte en gjennomsiktig prosess. Moderat liste tok selvkritikk på at det ikke ble gitt en skriftlig innstilling i fjor, men fremholdt samtidig at ingen kan belage seg på å få det de har søkt om.

- Noen lister må tørre å ta de tøffe prioriteringene. Kraft har vært underfinansiert i flere år, og de trengte de pengene spesielt med tanke på Kraft II (nytt studentidrettssenter som er under planlegging, journ. anm.), sa Moderat.

I forlengelse av temaet fordeling ble Moderat liste utfordret på hvorfor de ikke ville gi oppstartsstøtte til Students for Justice in Palestine (SJP). Sosdem stilte seg spørrende til at SJP ikke hadde fått oppstartsstøtten på 10 000 kr. av en pott på 4 millioner kr. som skulle fordeles. De påpekte at SJP er en av de største og mest aktive studentorganisasjonene på campus, og dermed burde fått støtte. Moderat liste svarte at ingen organisasjoner kan forvente å få støtte automatisk selv om man oppfyller vilkårene.

– Vi mener det er uheldig at Studentparlamentet støtter en organisasjon som har tatt et standpunkt i en så betent politisk konflikt, svarte Moderat.

 

Begrenset debatt

Debatten ble holdt innenfor rammene av de planlagte temaene, og på de områdene var alle listene enige om hovedlinjene: flere studentboliger, bedre kollektivtransport og tilrettelegging for sykkel, og en ryddig og åpen prosess når Studentparlamentet skal fordele midler. Den tematiske rammen er et forståelig grep for å holde ordvekslingen så ryddig som mulig, men det begrenset også innsynet i listenes egne visjoner og prioriteringer på andre områder. Når det som burde være hovedspørsmålet var gitt på forhånd, ble rommet for debatt og muligheten for listene til å skille seg ut begrenset.

Deltakerne i debatten var Chris André Winger fra Grønn liste, Andreas Smørvik fra Pedagogisk liste, Kristian Wangsfjord fra Moderat liste, Kari Ripel Eie fra Sosialdemokratisk liste og Ina Marie Guttulsrød fra Sosialistisk studentlag.

Hubro at Nordlysfestival – Breathtaking performance!

Author: Boyka Todorova

The whole city of Tromsø was immersed in musical vibrations during the last week of January. The 27th Annual Nordlysfestival took place in Tromsø  with a rich program that gathered together various music styles like Jazz, Classical and  more innovative genres. One of the special  projects of the festival was the “Music in the Arctic Night” sessions that took place at Verthuset Skarven. The young quartet, Hubro, shined on the stage during their 30th of January performance with their stunning distinctive style and charismatic presence.

Photo: Luca Gulino

Photo: Luca Gulino

There are  times when it is  difficult to motivate yourself to go out in the cold. But when the evening turns  into such a pleasant time,  it’s even more difficult to go home, and all you wish is for the night to never stop. Just take a drink, relax and enjoy the late night music sessions of “Music in the Arctic Night”! The smooth atmosphere of Verthuset Skarven hosted several musicians from the Music Conservatory in Tromsø as a part of the Nordlysfestival program.  Saturday night, on 30th of January was particularly special. Small lights and a cozy atmosphere with  happy people, talking and smiling widely made the ambiance  remarkably inspiring. Every little detail invited you to have a good time. And what a great time it was! A brilliant performance by the recently formed band Hubro enchanted the audience with their unique music.

Photo: Luca Gulino

Photo: Luca Gulino

The musicians Ida Karoline Nordgård (bass), Torje Åsali Jensen (electric guitar), Tobias Solheim Nilsen (drums), and Adrian Danielsen (synthesizer) formed their band in 2013 in Tromsø. Their distinctive sound varies around ambient jazz and rock. Hubro’s stage presence   truly inspires – the joy is literally written on their faces while they are playing. The four young musicians  interacted among themselves , with the audience and with the music they were making. Their ability to make the audience feel included lifted up their performance to a new level. The link between them, their music, and the people around was very intimate. It was marvelous to watch the pure pleasure the four musicians were having  Hubro transmitted that feeling to the listeners making it a  real imprint of musical bliss.

Photo: Luca Gulino

Photo: Luca Gulino

The desire of the quartet to explore the profound world of  sound creates an extraordinary result – music  of  high quality. Their performance evoked diverse emotions. I was surprised to hear such clear and elaborate range of sound that was so vivid and rich, especially from such a young band. The Nordlysfestival is always a possibility to discover good music. Hubro was my discovery of this year. They have so much potential, that I cannot wait to explore their upcoming projects and future concerts, because beautiful music makes life a beautiful journey.

Photo: Luca Gulino

Photo: Luca Gulino

Mørk extends the dark period

Author: Øystein Kahrs

The sun disappears and a formal feeling comes. Restless and insecure, but still in a very relaxed state if one lets it flow. The restlessness remains, but its output of energy is changed. One finds himself contemplating on the ordinary that is often taken for granted.

Photo by Alexandre Turpyn

Photo: Alexandre Turpyn

The dark period and, the interesting and skilled 24 year old pianist Benjamin Mørk has this property in common. The inflicting of this intense yet warm and depressing state of contemplation. With the artist name Mørk, which means dark in Norwegian. Benjamin and his fellow band members: Guitar; Kristian Olstad, Contrabass; Dag Okstad, Drums; Christer Jørgensen. Did not seem to let go off the dark period and 3rd  February they bid farewell to the sun marking the release of Mørk’s second album “Meantime Lifetime” at Tromsø’s Jazzklubb, at the Kulturhuset in Centrum.

In a dark and warm, cozy and smoke filled atmosphere, Benjamin entered the stage without his band members, playing the intro tune solo with great feeling and strong stage presence. After the intro the rest of his band joined in for over one hour of mixed feelings, mostly the more gloomy of emotions. With their mix of the new era’s electronic music and acoustic instruments creates an interesting and quite unique sound experience. With a strong influence of rock, electronic and classical music, especially piano and his favorite pianist Esbjôrn Svennson from Sweden.

Photo: Alexandre Turpyn

Photo: Alexandre Turpyn

The art, emotions and philosophy behind the music is based on Russian scientists from the cold war. Their involvement in the production of nuclear artillery and the realization of the destructive power leading to internal moral conflicts. The projector throughout the concert showed men with sad gloomy eyes filmed in disturbed psychotic manners. The strong emotions of the realization, like a cloudy and depressing day that probably makes one think about his actions more thoroughly.

The audience was really relaxed and engrossed in the music. They did not show it that much through the movement of their bodies, but their facial expressions did not lie. This concert was the release gig for his new album and many of the audience ordered the album while giving him great and boosting compliments. Since the album wasn’t completely finished the customers only got this lousy t-shirt as the t-shirt actually stated. The concert was absolutely worth it and I would go listen to these incredible live tunes again if the opportunity presents itself. He’s only 24 years old and will have a “bright” and “shining” future.

Photo: Alexandre Turpyn

Photo: Alexandre Turpyn

Semesterstartfest_bar_GintareSemesterstartfest_beerpong_GintareSemesterstartfest_dance_GintareSemesterstartfest_dancefloor2_GintareSemesterstartfest_dancefloor5_GintareSemesterstartfest_dancefloor9_GintareSemesterstartfest_flag_GintareSemesterstartfest_gossip_GintareSemesterstartfest_kisspong_GintareSemesterstartfest_people_GintareSemesterstartfest_people2_GintareSemesterstartfest_people3_GintareSemesterstartfest_people4_GintareSemesterstartfest_people5_GintareSemesterstartfest_people6_GintareSemesterstartfest_people7_GintareSemesterstartfest_people9_GintareSemesterstartfest_people12_GintareSemesterstartfest_people13_GintareSemesterstartfest_people14_GintareSemesterstartfest_people15_GintareSemesterstartfest_people16_GintareSemesterstartfest_people17_GintareSemesterstartfest_people18_GintareSemesterstartfest_peopledance_GintareSemesterstartfest-dancefloor2_Gintare

Semesterstartsfest på Driv

24. Januar arrangerte Driv en semesterstartsfest med college-tema. Vår fotograf Gintare Turskyte ble med og tok bilder av arrangement.

Gave gir betydelig handlingsrom for UiT-forskning

Det var med stor glede vår rektor Anne Husebekk svarte på telefonsamtalen fra milliardær Trond Mohn som kom torsdags kveld. Continue Reading →

Before Us

Photographer: Kelly Then

RadVent – Scenekunst i adventstida

Before Usby Stuart Bowden

Enjoy Utropia’s Photo gallery for this event: Continue Reading →

Finland’s Independence Day celebrated in Tromsø

Photographer: Gintare Turskyté

The 6th of December is a special day in Finland – Independence Day. Norway is showing support to its close neighbor to the east. Together with the festivities in Finland, this past Saturday at Tromsø Rådhus there was a celebration with a concert by Det Norske Mannskor av 1995 and Tromsø Akademiske Kvinnekor. Continue Reading →

Arctic Pride

Jens Jørund Tyssedal

Endelig kom nordens Paris ut av skapet! 12.-15. november gikk verdens første Arctic Pride av stabelen i Tromsø. Continue Reading →hurradio banner