Underskrev GNRD-avtale – iverksatte den aldri

Organisasjonen Global Network for Rights and Development (GNRD) er under etterforskning av Økokrim for økonomisk kriminalitet. Organisasjonen, som er akkreditert av såvel FN som Europaparlamentet har også forsøkt å skaffe seg legitimitet i den akademiske verden.

Skrevet av: Erik Iversen

Dagens Næringsliv skrev lørdag 13. juni om GNRD, som er basert i Stavanger og som nå etterforskes av Økokrim. Presidenten, Loai Deeb, er siktet for hvitvasking og skal ifølge Stavanger Aftenblad befinne seg i Dubai. Ifølge Dagens Næringsliv er GNRD direkte finansiert av De forenede arabiske emirater (UAE) og en brikke i et spill mellom emiratene og Qatar om å diskreditere hverandre.

Tidligere i år underskrev GNRD en avtale med Universitet i Stavanger (UiS) om å tilby internships for universitetets studenter. Utropia kan i dag fortelle at GNRD for tre måneder siden underskrev en lignende avtale med Centre for Peace Studies (CPS) ved UiT.

- De tok kontakt med oss i slutten av januar og sendte over informasjon om hvem de var og hva de tilbød, sier Christine Smith-Simonsen, instituttleder for Centre for Peace Studies. Simonsen var i kontakt flere ganger med Krishna Upadhyaya, prosjektleder for Economic, Social and Cultural Rights ved GNRD. Upadhyaya var den personen innenfor GNRD som hadde det øverste ansvaret for avtalene med Stavanger og Tromsø.

- Vi kunne ikke finne noe der og da som tilsa at organisasjonen var annet enn seriøs, sier Smith-Simonsen.

I mars besøkte både Upadhyaya og organisasjonens PR-manager Ahmad Salem Tromsø og snakket med CPS. På nettsidene til GNRD er de to avbildet sammen med Smith-Simonsen og Elisabeth Sandersen, administrativt ansatt ved CPS. Men bare uker etter at internship-avtalen ble underskrevet 12. mars i år, begynte alarmklokkene å ringe på CPS. Pressemeldingen som GNRD hadde lagt ut, ga skinn av at samarbeidet var dypere enn det som det var enighet om. CPS la avtalen på is og videreformidlet ikke internships til sine studenter.

I avtalen som Salem og Smith-Simonsen underskrev 12. mars var CPS’ ansvar å finne egnede kandidater som kunne arbeide som interns hos GNRD. Alle økonomiske kostnader forbundet med studentenes opphold skulle GNRD stå for, med unntak for at CPS hadde mulighet til å tilby reisestipend for reisen fra Tromsø til Stavanger. I dokumentene CPS fikk oversendt lå det en lønn fra GNRD på 5000 kroner i måneden for de studentene som fikk internship hos GNRD.

- For oss var det aldri det økonomiske i avtalen som var det viktige, og det var aldri snakk om at det skulle gå økonomiske transaksjoner fra oss til dem, understreker Smith-Simonsen til Utropia. Hun forteller at senteret har veldig få dedikerte internship-avtaler, og at avtalen med GNRD var annerledes i den forstand at CPS ikke skulle stå for studentenes kostnader annet enn det begrensede reisestipendet.

I april ble CPS kontaktet av Gunnar Baustad, juridisk seniorrådgiver ved UiS. Han advarte CPS mot å iverksette avtalen. På det tidspunktet hadde UiS nylig undertegnet sin avtale. Etter dette ble avtalen endelig lagt død fra CPS sin side, selv om den ikke formelt ble sagt opp. UiS, som nå arbeidet med å si opp sin avtale, holdt kontakten med Smith-Simonsen. I en e-post mandag 15. juni sendte UiS kopi av det brevet de brukte da deres avtale med GNRD ble sagt opp, som i sin tur var datert 12. mai.

Selv om CPS’ avtale med GNRD aldri ble satt i verk, var det først da Dagens Næringslivs granskning ble kjent lørdag 13. juni at CPS sa opp avtalen. CPS oppga i sin formelle oppsigelse påfølgende mandag at den var begrunnet i “the lack of financial transparency” i GNRD.

- Den formuleringen lånte vi fra oppsigelsen til UiS. Dagens Næringslivs avsløring ga oss også den plausible begrunnelsen vi trengte for å si opp avtalen. Vi kunne ikke si den opp bare fordi vi hadde fattet mistanker, vi ville ha mer substansielt, sier Smith-Simonsen. I sitt brev ba CPS om at all omtale av avtalen skulle fjernes fra nettsidene, noe som skjedde i løpet av tirsdagen.

- Jeg synes situasjonen er veldig trist, og hele denne saken ødelegger veldig for seriøse aktører som arbeider innenfor områder som internasjonal utvikling og menneskerettigheter. Særlig uheldig er det for aktører som ikke kommer fra Vesten. GNRD har jo klart å lure mange offisielle organisasjoner, som for eksempel FN.

Men hun legger til:

- Vi er veldig glade for at vi innså det tvilsomme i organisasjonen før vi rakk å sende noen studenter ned til Stavanger.

I en e-post fra Krishna Upadhyaya til CPS datert lørdag 13. juni sto det at ingen av de ansatte på GNRD ville være på kontoret i en måned fremover. Utropia har forsøkt å nå både Upadhyaya og visepresident Evgenia Kondrakhina uten hell. Ifølge Loai Deebs advokat Kjell Brygfjeld skal han returnere fra Dubai til Norge innen kort tid.

GNRDs advokat, Finn Erik Torall, bestrider at det har skjedd ulovlige transaksjoner som GNRD har vært involvert i, og at det er manglende åpenhet rundt de økonomiske forholdene i organisasjonen.

Sjødeponering av gruveavfall: etikken er uviktig

Skribent: Rasmus W. Olsen, deskansvarlig Studentmagasinet Utropia // Illustrasjoner: Reidun Heggen

Den siste saken hvor miljødebatten tas til nye høyder angår det mye omtalte sjødeponiet i Førdefjorden. 

Continue Reading →

Diving in the Scandinavian Dumpsters

Journalist: Sana Ahmad // Photo: Olga Shavrina

When it comes to human and food security, Scandinavia stands out. The countries of the region have successfully established an endless food supply chain, as well as the ability to support the purchasing power of its citizens. These accomplishments have been reflected in various ways. Among them is Scandinavia’s performance in The Human Development Index (HDI), which measures human development within different countries. Compiled by the United Nations Development Program (UNDP), the HDI report from 2013 ranked Norway and Sweden among the top ten countries. This is to say, their citizens enjoy the highest levels of human development in the world.

Continue Reading →

Reef Management on an Island in the Caribbean

Journalist: Gil Orr

Never Hold Your Breath – Master fieldwork: Thesis and Film

Utila, a tiny island in the Honduran Caribbean. Emptied of the native population by conquistadores, it became a safe harbor for pirates, Caymans, slaves, Garifunas and more. Ever a sanctuary, its beautiful reef is now a tourist draw for scuba divers from all walks of life. Some stay to become professional divers and live an existence deeply connected to the ocean. The locals wish to maintain their traditions and rights to this beautiful reef, while the divers think only of conservation. Worlds meet, merge and collide as the different marooned populations struggle for the right and preservation of the reef.

Continue Reading →

Ekko inntar Bazinga – Kaffe, Vafler og Mulla Krekar

Skribent: Reidun Heggen

NRK2s Ekko direktesending fra Bazinga. Det er blitt lovet gratis kaffe og vafler, og masse faglig påfyll. Ekko har holdt det de lovet, for de fleste i publikum drikker kaffe og spiser vafler og det faglige panelet er på plass. I panelet sitter Berit Kristoffersen som er samfunnsgeograf, sammen med Paul Wassmann og  Jørgen Berge som begge er professorer i marinebiologi. Alle har hver sin kompetanse innfor Arktis og Nord-områdene.

Continue Reading →

NSO for søringer?

 

Norge_Adrian Myhren

Tekst: Stewart Håseth

NSO har på nytt gjennomført et valg for spesielt inviterte.

Continue Reading →

Fjellvett med Espen Nordahl

Sesongen for alpin- og toppturentusiaster har bare begynt i Tromsø, men naturkreftene tar ikke hensyn til sånt. Utropia søkte i den anledning gode råd fra guidebokforfatteren Espen Nordahl, for møte med vinterlandskapet. Continue Reading →

Avalanche safety with Espen Nordahl

The season for alpine- and hiking enthusiasts has merely begun in Tromsø, but forces of nature don’t take considerations. Utropia sought advices for tackling the winter landscape, approaching guidebookwriter and seasoned mountaineer: Espen Nordahl. Continue Reading →hurradio banner