Underskrev GNRD-avtale – iverksatte den aldri

Organisasjonen Global Network for Rights and Development (GNRD) er under etterforskning av Økokrim for økonomisk kriminalitet. Organisasjonen, som er akkreditert av såvel FN som Europaparlamentet har også forsøkt å skaffe seg legitimitet i den akademiske verden.

Skrevet av: Erik Iversen

Dagens Næringsliv skrev lørdag 13. juni om GNRD, som er basert i Stavanger og som nå etterforskes av Økokrim. Presidenten, Loai Deeb, er siktet for hvitvasking og skal ifølge Stavanger Aftenblad befinne seg i Dubai. Ifølge Dagens Næringsliv er GNRD direkte finansiert av De forenede arabiske emirater (UAE) og en brikke i et spill mellom emiratene og Qatar om å diskreditere hverandre.

Tidligere i år underskrev GNRD en avtale med Universitet i Stavanger (UiS) om å tilby internships for universitetets studenter. Utropia kan i dag fortelle at GNRD for tre måneder siden underskrev en lignende avtale med Centre for Peace Studies (CPS) ved UiT.

- De tok kontakt med oss i slutten av januar og sendte over informasjon om hvem de var og hva de tilbød, sier Christine Smith-Simonsen, instituttleder for Centre for Peace Studies. Simonsen var i kontakt flere ganger med Krishna Upadhyaya, prosjektleder for Economic, Social and Cultural Rights ved GNRD. Upadhyaya var den personen innenfor GNRD som hadde det øverste ansvaret for avtalene med Stavanger og Tromsø.

- Vi kunne ikke finne noe der og da som tilsa at organisasjonen var annet enn seriøs, sier Smith-Simonsen.

I mars besøkte både Upadhyaya og organisasjonens PR-manager Ahmad Salem Tromsø og snakket med CPS. På nettsidene til GNRD er de to avbildet sammen med Smith-Simonsen og Elisabeth Sandersen, administrativt ansatt ved CPS. Men bare uker etter at internship-avtalen ble underskrevet 12. mars i år, begynte alarmklokkene å ringe på CPS. Pressemeldingen som GNRD hadde lagt ut, ga skinn av at samarbeidet var dypere enn det som det var enighet om. CPS la avtalen på is og videreformidlet ikke internships til sine studenter.

I avtalen som Salem og Smith-Simonsen underskrev 12. mars var CPS’ ansvar å finne egnede kandidater som kunne arbeide som interns hos GNRD. Alle økonomiske kostnader forbundet med studentenes opphold skulle GNRD stå for, med unntak for at CPS hadde mulighet til å tilby reisestipend for reisen fra Tromsø til Stavanger. I dokumentene CPS fikk oversendt lå det en lønn fra GNRD på 5000 kroner i måneden for de studentene som fikk internship hos GNRD.

- For oss var det aldri det økonomiske i avtalen som var det viktige, og det var aldri snakk om at det skulle gå økonomiske transaksjoner fra oss til dem, understreker Smith-Simonsen til Utropia. Hun forteller at senteret har veldig få dedikerte internship-avtaler, og at avtalen med GNRD var annerledes i den forstand at CPS ikke skulle stå for studentenes kostnader annet enn det begrensede reisestipendet.

I april ble CPS kontaktet av Gunnar Baustad, juridisk seniorrådgiver ved UiS. Han advarte CPS mot å iverksette avtalen. På det tidspunktet hadde UiS nylig undertegnet sin avtale. Etter dette ble avtalen endelig lagt død fra CPS sin side, selv om den ikke formelt ble sagt opp. UiS, som nå arbeidet med å si opp sin avtale, holdt kontakten med Smith-Simonsen. I en e-post mandag 15. juni sendte UiS kopi av det brevet de brukte da deres avtale med GNRD ble sagt opp, som i sin tur var datert 12. mai.

Selv om CPS’ avtale med GNRD aldri ble satt i verk, var det først da Dagens Næringslivs granskning ble kjent lørdag 13. juni at CPS sa opp avtalen. CPS oppga i sin formelle oppsigelse påfølgende mandag at den var begrunnet i “the lack of financial transparency” i GNRD.

- Den formuleringen lånte vi fra oppsigelsen til UiS. Dagens Næringslivs avsløring ga oss også den plausible begrunnelsen vi trengte for å si opp avtalen. Vi kunne ikke si den opp bare fordi vi hadde fattet mistanker, vi ville ha mer substansielt, sier Smith-Simonsen. I sitt brev ba CPS om at all omtale av avtalen skulle fjernes fra nettsidene, noe som skjedde i løpet av tirsdagen.

- Jeg synes situasjonen er veldig trist, og hele denne saken ødelegger veldig for seriøse aktører som arbeider innenfor områder som internasjonal utvikling og menneskerettigheter. Særlig uheldig er det for aktører som ikke kommer fra Vesten. GNRD har jo klart å lure mange offisielle organisasjoner, som for eksempel FN.

Men hun legger til:

- Vi er veldig glade for at vi innså det tvilsomme i organisasjonen før vi rakk å sende noen studenter ned til Stavanger.

I en e-post fra Krishna Upadhyaya til CPS datert lørdag 13. juni sto det at ingen av de ansatte på GNRD ville være på kontoret i en måned fremover. Utropia har forsøkt å nå både Upadhyaya og visepresident Evgenia Kondrakhina uten hell. Ifølge Loai Deebs advokat Kjell Brygfjeld skal han returnere fra Dubai til Norge innen kort tid.

GNRDs advokat, Finn Erik Torall, bestrider at det har skjedd ulovlige transaksjoner som GNRD har vært involvert i, og at det er manglende åpenhet rundt de økonomiske forholdene i organisasjonen.

Before Us

Photographer: Kelly Then

RadVent – Scenekunst i adventstida

Before Usby Stuart Bowden

Enjoy Utropia’s Photo gallery for this event: Continue Reading →

Kråkesølv

Tekst: Hallvar Agersborg

Band: Kråkesølv Album: Kråkesølv Plateselskap: Jansen Plateproduksjon Karakter: 5/6

Kråkesølv, som høsten 2009 kom ut av intet og erobret den alternative rockescenen her til lands, er nå ute med sitt fjerde album. Med 0,8 utgitte plater i snitt per år er det ingen som kan beskylde Bodøguttene for å ligge på latsiden – og de kan sågar få tilgivelse for at albumet kjedelig nok er selvtitulert. Continue Reading →

28_3JonasAlaska_JonasAlaska_KellyThen28_4JonasAlaska_JonasAlaska_KellyThen28_5JonasAlaska_JonasAlaska_KellyThen28_6JonasAlaska_JonasAlaska_KellyThen28_7JonasAlaska_JonasAlaska_KellyThen28_9JonasAlaska_JonasAlaska_KellyThen28_JonasAlaska_JonasAlaska_KellyThen

Jonas Alaska at Kulturhuset

Text and Photos: Kelly Then

Intimate folk

Jonas Alaska played in a cosy gig on the 26th of October for an appreciative audience at Kulturhuset.

The organizer was Viseklubben Spelt, a club which supports musicians who produce original music “in the northern Norwegian folk tradition”.

Enjoy Utropia’s photo gallery for this concert:

23_PETTER CARLSEN & THE LONELY DRUMMER ORCHESTRA. Petter Carlsen (3). Carl Ballantine23_PETTER CARLSEN & THE LONELY DRUMMER ORCHESTRA. Petter Carlsen. Carl Ballantine (2)23_PETTER CARLSEN & THE LONELY DRUMMER ORCHESTRA. the lonely drummer orchestra (4). Carl Ballantine

Petter Carlsen & The Lonely Drummer Orchestra

Journalist: Kelly Then

Photographer: Carl Ballantine

Wandering in the sound forest

On a Friday 10th of October people started streaming into Driv for Petter Carlsen & The Lonely Drummer Orchestra. The audience was people in their 20s to 30s, slightly older than the usual student crowd. It seems Petter Carlsen has a small and discerning following in Tromsø. Continue Reading →

Raketten_Children_GintareTurskyteRaketten_Drink_GintareTurskyteRaketten_Guy_GintareTurskyteRaketten_KidPigeon_GintareTurskyteRaketten_Sign_GintareTurskyteRaketten_TheAuthor_GintareTurskyteRaketten_TwoPeople_GintareTurskyteRaketten_Upsideown_GintareTurskyteRaketten_WideShotn_GintareTurskyte

The Rocket that never went into space

Text and Photos: Gintarė Turskytė.

Little, yellow and cute

That’s for sure, no dispute!

Watches people pass by

If needed, can fly!

Guess who?

The Rocket! Continue Reading →

A spacious and space-like second album

Artist: Ice Cream Cathedral

Album: Sudden Anatomy

Record Label: Riot Factory

Rating: 4/6

Text: Emma Josefine Jespersen.

“Sudden Anatomy “is the second album from Copenhagen-based Ice Cream Cathedral. The synth-driven sounds, that the band themselves have defined as space pop, are once again dominant. Continue Reading →