Alle Nyheter, Nyheter — 29. March 2012 at 23:21

Sjefredaktør etterlyser flere stemmer i nettdebatt

by

Anders Opdahl fra Nordlys savner flere deltakere i nettdebatter som vedrører samiske emner.

Anders Opdahl. (Bilde tatt av: Sally Rosendahl)

Sjefredaktør i Nordlys, Anders Opdahl, besøkte likeledes Digitale Nabokjerringer og mer enn noen annen foreleser på konferansen konfronterte han de diskriminerende nettdebattene.

I sitt opplegg reflekterte Sunniva Ørstavik, Likestillings- og Diskrimineringsombuddet:

– Mobbingen har alltid vært der – fra i skolegården er den nu blitt på nettet – men kanskje er det bedre at den blir så synlig som den gjør på nettet.

 

Kloakk eller offentlig nettdebatt?

Nordlys opplevde i høsten at nettdebatten ble til en såkalt kloakk hvor usaklige og personlige diskrimineringer fant sted og at Nordlys derfor avviklede den anonyme debatt, med argumenter som at om man vil holde samtaler anonyme er det ikke offentlig debatt. Resultatet av den fjernede mulighet for anonymitet ble at debatten døde helt hen.

– Nå er debatten dødt hen. Nå er det bare stillhet, og stillhet flytter ikke på noe som helst. Tar du ikke del i debatten har du ingenting å krangle over! sier Opdahl provoserende til publikum.

 

Redaktører, ta ansvar!

Innen lenge er diskusjonen i salen godt i gang og publikum etterlyser at redaktører som Opdahl innser deres ansvar for å opprettholde en god tone i nettdebatter.

– Journalister overdriver, og man leser kanskje bare et par kommentarer, men ofte orker man dem ikke for man vet at det er så mye tull iblant kommentarene, lyder det fra en i publikum.

Opdahl svarer, at ansvaret for fakta og at opplysninger er korrekte ligger hos journalistene, men at nettdebatter nå savner input i det hele tatt:

– Jeg skyter ikke ansvaret for hva som er skjet i debatten over på dokka, men jeg sier at man må engasjere seg om man vil ha endringer. Vi må ha innhold. En redaktør kan ikke styre en debatt og sørge for at den blir ordentlig om der ikke er noen debatt!

 

Dilemma av ulike meninger og det å uttale seg på vegne av andre

På dette tidspunkt er debatten i konferansen tatt helt av og Opdahl blir møtt med mye kritikk. Flere etterlyser samarbeid og at redaktører som Opdahl slutter å skyve over ansvaret.

– Det er ikke lett å skrive en kronikk eller leserinnlegg for samene er ikke en homogen gruppe – vi er forskjellige med mange stemmer. Samer slår ikke tilbake på hverandre og om man da har forskjellige meninger risikerer man å uttale seg feil på vegne av andre, på vegne av samer generelt. Vi må kanskje også lene oss tilbake og akseptere at det finnes forskjellige meninger blant samer, kommenterer Christina Hætta blant publikum.

Slik tydeliggjøres den egentlige konflikt mellom redaktører og samer for tiden: Redaktører etterlyser mer debatt mens samer ikke orker å bli ved å svare for seg.

Det er ikke bare å be folk om å delta for mange føler det som at nå må de igjen forsvare dem sjøl, nå igjen. Man har ikke overskudd til igjen og igjen å forsvare seg, sier Hadi K. Lile blant publikum.

Etter slik diskusjon mellom redaktør og samer får vi håpe at fremtiden vil gi bedre nettdebatter, uten så mye tull og diskriminering og med mer viten og flere stemmer. Men slik må skje gjennom vedkjennelse av ansvar og ikke minst samarbeide mellom de to parter.