Anmeldelser- Bok, Kultur — 2. February 2012 at 20:08

ALT du trenger å vite om Arktis i én praktisk bok

by

Geir Hønneland har kanskje levert den viktigste boken om arktiske utfordringer, sett fra en forskers side.

Tittel: Arktiske utfordringer
Forfatter: Geir Hønneland
Forlag: Høyskoleforlaget

Det er i dag mye oppmerksomhet rundt temaet Arktis. Spesielt verserer det ulike myter med ulik sannhetsgestalt. I følge Hønneland kan denne debatten brytes ned i 3 ulike diskurser. Enten ser en faresignalene rundt det som skjer med Arktis. Med økt ferdsel i nordøstpassasjen kan det føre til at det skjøre økosystemet går ad undas. Optimistene ser heller fordelen med kortere vei til Asia som et rent pluss. Den tredje gruppen legger seg heller på en nøktern diskurs, som en gylden middelvei – og det er der vi finner Hønnelands bok. Han maler ikke Fanden på veggen, men skyver Ham heller ikke under teppet. Denne boken går i løpet av 6 lettleste kapitler igjennom alle fasettene som omgir nordområdene.

Boken har en typisk lærebok profil, og burde bli pensum på alle emner som omhandler nordområdene på en eller annen måte. Boken er som sagt lettlest, men den er samtidig forskerbasert. Med det mener jeg at Hønneland uttaler seg på materiell som er forskerbasert. Dette gir ham en legitimitet og sannhetsvitne som gjør at denne boken kan brukes fra innledningskurs til masterkurs. Sjelden har jeg sett en lærebok med en slik pedagogisk vinkling.

Arktis er et vanskelig emne å debattere. Men det var før denne boken kom på markedet. Personer som henger fast i et altfor positivt eller pessimistisk perspektiv vil nok finne detaljer å henge seg opp. For alle oss andre som vil ha gjennomlyste fakta om Arktis er det bare én bok de trenger å lese – denne!

Geir Hønneland er en respektert og dyktig forsker fra Fridtjof Nansen Instituttet i Oslo. Han har en professor II stilling innen statsvitenskap ved UiT. Her underviser han i russisk politikk og nordområde politikk. Han er også en respektert veileder for flere masterstudenter ved UiT.

Høyskoleforlaget har en serie med som tar for seg ulike regioners utfordringer. Hønneland har tidligere skrevet artikler og bøker om norsk nordområdepolitikk, men det er første gang han tar for seg hele Arktis.

 

I serien Utfordringer gir noen av landets fremste eksperter innsiktsfulle og oppdaterte fremstillinger av regioner og stormakter som vil sette sitt preg på verdenssamfunnet fremover.

 
Globale utfordringer, Latinamerikanske utfordringer og afrikanske utfordringer har allerede kommet ut.

Kinesiske utfordringer og indiske utfordringer kommer i okt/nov. 2012

 

 

Comments are closed.