Leder, Sjef — 26. April 2012 at 20:03

Sommervekst

by

Sommer tar med store endringer (Wikimedia. Huhu Uet- GFDL)

Etter en lang vinter kommer våren og sommeren for fullt. Universitetet våkner fra en vinterdvale og solen står høyt. Det er vinteren i Tromsø og nordover mot Barentshavet som Institutt for Arktisk og Marin Biologi er mest bekymret for når det gjelder oljeutvinning i nord. Aker Solutions har fått Tromsø-kontor og skal begynne et tett samarbeid med universitetet for å sikre seg den riktige kompetansen.

UiT-ledelsen ønsker arbeidsmarkedet mer enn gjerne velkommen og slik skal det være. Studenter på realfag, ingeniørfag og biologiske fag har mye spennende å se frem til når det gjelder jobb. De møter et arbeidsliv som åpner seg i nord og tilbyr spennende jobbmuligheter med base i et Tromsø i vekst.

Det er flere som har store planer for Tromsø. En ny æra er på vei inn over byen. Store oljeselskap etablerer seg, nye monster-hotell vil bli bygget, nytt kulturhus, litteraturhus, studenthus og sikkert mye mer. Det er selvfølgelig viktig å være begeistret over vekts og fremtid, men like viktig er det å huske på de mindre synlige tingene. Som pengebevilgninger til de som har det vanskelig. Til psykisk syke, de med funksjonshandikap eller barn som sliter.

Det er lett å bli begeistret og beveget i en stormende retning fremover mot nye, stor mål. Vekst og økonomisk verdiskapning er de verdiene et kapitalistisk samfunn bygger på, og Tromsø by og universitetet er intet unntak. Ja, vi utdanner fremtidens borgere, men de avgjørelsene som blir tatt av universitetsledelsen blir som oftest styrt av der de større pengesummene ligger. I dag ligger dette i en utvidelse av norsk oljeindustri i nord.

Og studentene vil være med. Vi blir jo tross alt lært opp til det. Studentene blir i Tromsø og i landsdelen etter endt utdanning, det viser kandidatundersøkelsen for 2012. Hele 70 prosent av uteksaminerte fra Universitetet i Tromsø jobber i landsdelen.

De ferske søkertallene fra Samordna Opptak viser også hvordan trenden snur. PR-avdelinga på universitetet traff blink med sin siste kampanje om å snu Norge på hodet. Fire og et halvt tusen unge siste års videregåendeelever vil til Tromsø som sitt førstevalg. Aarbakke kan være godt fornøyd med en 19 prosent økning. Og det vet jeg at han er.

 

Comments are closed.